O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wyszukiwanie i klasyfikowanie

W rozdziale zostaną omówione wyszukiwarki pełnotekstowe, które umożliwiają przeszukiwanie dużego zbioru dokumentów pod kątem listy wyrazów, a ponadto klasyfikują wyniki zgodnie ze stopniem powiązania dokumentów z tymi wyrazami. Algorytmy wyszukiwania pełnotekstowego zaliczają się do najważniejszych algorytmów inteligencji zbiorowej. Dzięki pomysłom pojawiającym się w tej dziedzinie powstało wiele fortun. Panuje powszechne przekonanie, że za szybkie rozwinięcie rozwiązania firmy Google z projektu akademickiego do najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej w dużej mierze odpowiada algorytm PageRank, który zostanie opisany w tym rozdziale.

Uzyskiwanie informacji to obszerna dziedzina o długiej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required