O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Optymalizacja

W rozdziale przyjrzymy się sposobom rozwiązywania problemów dotyczących współpracy przy użyciu zestawu technik określanych mianem optymalizacji stochastycznej. Techniki optymalizacji są zwykle wykorzystywane w problemach mających wiele możliwych rozwiązań z wieloma zmiennymi. Ponadto rozwiązania te dają wyniki, które różnią się znacząco w zależności od kombinacji tych zmiennych. Techniki optymalizacji mają bogatą gamę zastosowań: w fizyce są wykorzystywane do analizy dynamiki molekularnej, w biologii do przewidywania struktur białek, a w informatyce do określania najgorszego możliwego czasu działania algorytmu. Organizacja NASA korzysta nawet z technik optymalizacji przy projektowaniu anten o odpowiednich charakterystykach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required