O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Filtrowanie dokumentów

W rozdziale zademonstrowano, jak klasyfikować dokumenty na podstawie ich treści. Jest to bardzo praktyczne zastosowanie inteligencji maszynowej, które staje się coraz popularniejsze. Chyba najbardziej przydatnym i ogólnie znanym zastosowaniem filtrowania dokumentów jest eliminowanie spamu. Dużym problemem związanym z ogólną dostępnością poczty elektronicznej i wyjątkowo niskim kosztem wysyłania wiadomości e-mail jest to, że każda osoba, której adres „trafi w nieodpowiednie ręce”, prawdopodobnie będzie otrzymywać niepożądane wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym. Utrudni to czytanie wiadomości, które rzeczywiście są godne zainteresowania.

Oczywiście problem ze spamem nie dotyczy wyłącznie poczty elektronicznej. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required