O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Zaawansowane klasyfikowanie: metody jądrowe i maszyny wektorów nośnych

W poprzednich rozdziałach rozpatrzono kilka klasyfikatorów, w tym drzewa decyzyjne, klasyfikatory bayesowskie i sieci neuronowe. W tym rozdziale zostanie wprowadzone pojęcie liniowych klasyfikatorów i metod jądrowych jako preludium do omówienia jednego z najważniejszych klasyfikatorów, który nadal pozostaje aktywnym obszarem badań. Mowa o maszynach wektorów nośnych (Support Vector Machine — SVM).

Zbiór danych używany w większej części rozdziału powiązany jest z dopasowywaniem osób w serwisie randkowym. Czy dysponując informacjami o dwóch osobach, możliwe jest przewidzenie, czy będą stanowić dobraną parę? Jest to interesujący problem, ponieważ istnieje wiele zmiennych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required