O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Inteligencja rozwojowa

Do tej pory w książce przedstawiono kilka różnych problemów. W przypadku każdego z nich użyto algorytmu dostosowanego do rozwiązania konkretnego problemu. W niektórych przykładach konieczne było zmodyfikowanie parametrów lub użycie optymalizacji w celu znalezienia dobrego zestawu parametrów. W tym rozdziale przyjrzymy się innemu sposobowi rozwiązywania problemów. Zamiast wybierać algorytm, który będzie zastosowany dla problemu, zostanie utworzony program podejmujący próbę zbudowania najlepszego programu do rozwiązania problemu. Zasadniczo będzie tworzony algorytm, który buduje algorytmy.

W tym celu zostanie użyta technika określana mianem programowania genetycznego. Ze względu na to, że jest to ostatni rozdział, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required