O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Algorytmy — podsumowanie

W książce zaprezentowano kilka różnych algorytmów. Jeśli przeanalizowałeś dokładnie przykłady, powinieneś dysponować teraz kodem Python, który implementuje wiele z nich. Wcześniejsze rozdziały były zbudowane w sposób ułatwiający omówienie przykładowego problemu z wykorzystaniem algorytmów i wprowadzanych modyfikacji. Ten rozdział będzie pełnić funkcję skorowidza przedstawionych algorytmów. Dzięki temu, gdy postanowisz dla nowego zbioru danych przeprowadzić eksplorację danych lub zastosować uczenie maszynowe, możesz przyjrzeć się zawartym tutaj algorytmom, a następnie zdecydować, który z nich jest odpowiedni, i skorzystać z już napisanego kodu w celu dokonania analizy danych.

Aby oszczędzić Ci przeglądania reszty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required