O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Zwiększająca się liczba osób korzystających z Internetu, świadomie lub przypadkowo, spowodowała wygenerowanie ogromnego zbioru danych, który zapewnia nam miliony potencjalnych analiz opinii użytkowników, marketingu, osobistych preferencji i zachowań ludzkich w ogólności. Książka stanowi wprowadzenie do rozwijającej się dziedziny określanej mianem inteligencji zbiorowej. Omówiono w niej metody uzyskiwania interesujących zbiorów danych z wielu witryn internetowych, o których prawdopodobnie słyszałeś, sposoby gromadzenia danych od użytkowników Twoich aplikacji oraz wiele różnych metod pozwalających przeanalizować i zrozumieć dane po ich znalezieniu.

Celem książki jest wykroczenie poza proste aplikacje z zapleczem w postaci bazy danych, a ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required