Dodatek G Certyfikaty i kryptografia klucza publicznego

Wprowadzenie w roku 1976 kryptografii klucza publicznego przez Whitfielda Diffie’ego i Martina Hellmana stanowiło przełomowe osiągnięcie w projektowaniu ogromnych systemów bezpiecznej komunikacji. Główną ideą stojącą za tą propozycją było wygenerowanie i użycie co najmniej jednej pary kluczy przez każdą jednostkę. Para kluczy składa się z klucza prywatnego i klucza publicznego. Klucz prywatny musi pozostać poufny i nigdy nie należy ujawniać go innym osobom. Z kolei klucz publiczny może być swobodnie udostępniany i nie wymaga zachowania poufności. Udostępnione klucze publiczne mogą być następnie używane przez podmioty zewnętrzne do następujących celów:

  • wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości, ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.