Rozdział 6 Zarządzanie wieloma zespołami

Witaj w świecie zarządzania wieloma zespołami. Omówimy je, zanim przejdziemy do kwestii zarządzania menedżerami, bo chociaż te dwie kwestie są ze sobą mocno powiązane, nie są do końca tożsame. Zapewne już teraz pracujesz z podległymi sobie liderami technicznymi, a wizja bezpośredniego zarządzania więcej niż trzema czy czterema osobami w połączeniu z koniecznością śledzenia w szczegółach przebiegu pracy w kilku zespołach najpewniej oznacza dla Ciebie jedno: już nie będziesz pisać — zbyt wiele / produkcyjnego / w ogóle — kodu.

Gdy w poprzedniej pracy tworzyłam drabinę kariery w organizacji, zarządzanie wieloma dużymi zespołami pojawiało się zwykle na poziomie dyrektora do spraw projektów IT. Przyjrzymy ...

Get Od inżyniera do menedżera now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.