O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Book Description

Poznaj najgłębiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office. Nie musisz kupować kilku ksišżek, aby poznać najnowszš wersję MS Office. "Nieoficjalny podręcznik" w zupełnoci Ci wystarczy.

Table of Contents

 1. Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorach
  2. O zespole twórców
  3. Podziękowania
  4. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wprowadzenie
  1. Co nowego w pakiecie Office 2007
   1. Wstążka
   2. Zakładki
    1. Grupy
    2. Przyciski poleceń
    3. Przyciski otwierające okna dialogowe
   3. Używanie wstążki z klawiatury
   4. Menu Office
   5. Pasek narzędzi Szybki dostęp
   6. Natychmiastowy podgląd
   7. Minipasek narzędzi
  2. Same podstawy
  3. O książce
   1. Układ treści
  4. O ukośnikach
   1. Przyciski rozwijane
   2. Przykłady
 4. I. Word 2007 PL
  1. 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów
   1. Jak działa Word
    1. Nowy Word
   2. Uruchamianie programu Word
   3. Tworzenie nowego dokumentu
    1. Tworzenie nowego, pustego dokumentu
    2. Tworzenie nowego dokumentu na bazie już istniejącego
    3. Tworzenie nowego dokumentu z szablonu
   4. Otwieranie istniejącego dokumentu
   5. Różne widoki dokumentu
    1. Widoki dokumentu: pięć sposobów patrzenia na swój dokument
    2. Narzędzia grupy Pokazywanie/ukrywanie
    3. Powiększanie i zmniejszanie widoku
     1. Powiększanie procentowe
     2. Powiększanie względem strony lub tekstu
     3. Zmiana widoku strony ze wstążki
    4. Grupa Okno — wprowadzanie podziałów
     1. Podgląd wielu okien
   6. Zapisywanie i zamykanie dokumentu
    1. Różne sposoby zapisywania dokumentu
     1. Zapisywanie skrótem klawiaturowym
     2. Zapisywanie poleceniem z menu
     3. Zapisywanie z nową nazwą
  2. 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu
   1. Pisanie w edytorze Word
    1. Klikaj i pisz — funkcja Szybkiego formatowania
   2. Zaznaczanie tekstu
    1. Zaznaczanie za pomocą myszy
    2. Zaznaczanie za pomocą klawiatury
    3. Rozszerzanie zaznaczenia
    4. Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w różnych miejscach
   3. Nawigowanie w dokumencie
    1. Poruszanie się przy użyciu klawiatury
    2. Poruszanie się za pomocą paska przewijania
    3. Przeglądanie według nagłówków i innych obiektów
    4. Przeglądanie według zakładek
     1. Tworzenie zakładek
     2. Przechodzenie do zakładki
     3. Usuwanie zakładek
   4. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie
    1. Edytowanie za pomocą wstążki
    2. Edytowanie za pomocą skrótów klawiaturowych
    3. Edytowanie za pomocą myszy
    4. Przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami
    5. Przeglądanie i wklejanie zawartości Schowka
   5. Znajdowanie i zamienianie tekstu
   6. Oszczędzaj klawisze dzięki Szybkim częściom
  3. 3. Formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków
   1. Podstawy formatowania
   2. Formatowanie znaków
    1. Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka
    2. Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi
    3. Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych
    4. Zmiana wielkich i małych liter
     1. Kapitaliki w tytule
   3. Formatowanie akapitów
    1. Wyrównywanie tekstu
    2. Ustawianie wcięcia w akapicie
    3. Odstępy między akapitami
    4. Odstępy pomiędzy wierszami
    5. Wstawianie podziału strony i wiersza
   4. Tworzenie list wypunktowania i numerowania
    1. Wypunktowanie akapitów
    2. Punktory niestandardowe
    3. Numerowanie akapitów
    4. Listy wielopoziomowe
   5. Ustawianie tabulatorów
    1. Jak działają pozycje tabulatora?
    2. Podgląd znaczników tabulatora w tekście
    3. Usuwanie i edytowanie tabulatorów
    4. Rodzaje tabulatorów
    5. Znaki wiodące
   6. Linijki w edytorze Word
    1. Zarządzanie ustawieniami tabulatorów za pomocą linijki
     1. Ustawianie pozycji tabulatora
     2. Dopasowywanie i usuwanie tabulatorów za pomocą linijki
    2. Ustawianie marginesów za pomocą linijki
    3. Ustawianie wcięć akapitu za pomocą linijki
   7. Szybkie formatowanie za pomocą Malarza formatów
   8. Formatowanie za pomocą stylów
    1. Stosowanie Szybkich stylów
   9. Modyfikowanie stylów
   10. Zarządzanie zestawami stylów
    1. Tworzenie własnego zestawu stylów
  4. 4. Ustawianie parametrów dokumentu
   1. Dobieranie rozmiaru papieru i układu strony
    1. Zmiana rozmiaru papieru
     1. Dostosowywanie rozmiaru papieru i jego źródła
    2. Ustawianie orientacji papieru
   2. Ustawianie marginesów dokumentu
    1. Wybieranie marginesów predefiniowanych
    2. Ustawianie marginesów niestandardowych
    3. Ustawianie marginesów broszury
    4. Wstawianie obramowania strony
   3. Dodawanie nagłówków i stopek
    1. Narzędzia nagłówka i stopki
    2. Wstawianie i zmienianie nagłówka
    3. Wstawianie odpowiedniej stopki
    4. Tworzenie własnych nagłówków i stopek
    5. Usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron
   4. Praca z wieloma kolumnami
    1. Kolumny niestandardowe
   5. Dzielenie wyrazów
    1. Automatyczne dzielenie wyrazów
    2. Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu
   6. Dzielenie dokumentu na sekcje
    1. Wstawianie podziałów sekcji
  5. 5. Motywy i szablony
   1. Wybieranie motywu
    1. Gdzie znaleźć więcej motywów
     1. Szukanie motywów na własnym komputerze
     2. Szukanie motywów w sieci
   2. Wybieranie szablonu
    1. Otwieranie dokumentu z szablonu
    2. Używanie zainstalowanych szablonów
  6. 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające
   1. Włączanie sprawdzania pisowni i gramatyki
   2. Sprawdzanie pisowni
    1. Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania
    2. Ręczne sprawdzanie pisowni
    3. Zarządzanie słownikami niestandardowymi
     1. Usuwanie słowa ze słownika niestandardowego
     2. Dodawanie słowników tematycznych
   3. Sprawdzanie gramatyki i poprawności stylistycznej
   4. Kontrola autokorekty
    1. Jak działa autokorekta
    2. Dostosowywanie opcji autokorekty
    3. Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne
   5. Odkrywanie narzędzi do wyszukiwania edytora Word
    1. Szukanie danych za pomocą panelu Poszukiwanie
   6. Dostęp do tezaurusa w edytorze Word
   7. Tłumaczenie tekstu
    1. Etykiety ekranowe tłumaczenia
   8. Sprawdzanie statystyki dokumentu
  7. 7. Drukowanie dokumentu edytora Word
   1. Szybkie i łatwe drukowanie
   2. Podgląd wydruku
   3. Wybieranie drukarki
    1. Ustawianie drukarki domyślnej
    2. Zgłębianie właściwości drukarki
   4. Drukowanie do pliku Adobe PDF
   5. Wysyłanie faksu z edytora Word
   6. Zmiana ustawień drukowania
    1. Drukowanie części dokumentu
    2. Drukowanie i sortowanie wielu kopii
    3. Drukowanie po obu stronach kartki
   7. Drukowanie kopert
   8. Drukowanie etykiet
   9. Ustawianie opcji drukowania
  8. 8. Tworzenie konspektu
   1. Przełączanie się na Widok konspektu
   2. Podwyższanie i obniżanie poziomu nagłówków
    1. Kontrola podnagłówków w czasie podwyższania i obniżania
   3. Przenoszenie elementów konspektu
   4. Pokazywanie poszczególnych części konspektu
    1. Rozwijanie i zwijanie poziomów
    2. Pokazywanie i ukrywanie tekstu
    3. Pokazywanie tylko pierwszego wiersza
    4. Pokazywanie formatowania tekstu
 5. II. Excel 2007 PL
  1. 9. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich
   1. Co można zrobić w Excelu?
   2. Nowe funkcje Excela
   3. Tworzenie podstawowego arkusza
    1. Tworzenie nowego arkusza
    2. Wstawianie tytułów w kolumnach
    3. Wpisywanie danych
   4. Edytowanie danych
   5. Poruszanie się po Excelu
    1. Zakładki na wstążce
    2. Pasek formuły
    3. Pasek stanu
    4. Opcje programu Excel
   6. Zapisywanie plików
    1. Format pliku Excela 2007
    2. Zapisywanie arkuszy w starszych formatach
    3. Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF
    4. Odzyskiwanie danych po katastrofie
   7. Otwieranie plików
    1. Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie
  2. 10. Wprowadzanie danych do arkusza
   1. Wprowadzanie różnych typów danych
    1. Kontrolowanie typów danych
     1. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format tekstu
     2. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format liczb
     3. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format daty lub czasu
   2. Metody szybkiego wpisywania danych
    1. Autouzupełnianie
    2. Autokorekta
    3. Autowypełnianie
     1. Niestandardowe listy Autowypełniania
    4. Autodopasowanie
    5. Cofnij i Wykonaj ponownie
  3. 11. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza
   1. Zaznaczanie komórek
    1. Zaznaczanie ciągłych obszarów
    2. Zaznaczanie nieciągłych obszarów
    3. Automatyczne zaznaczanie danych
    4. Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury
   2. Przemieszczanie komórek
    1. Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej
    2. Metoda przeciągnij-i-upuść
    3. Schowek
    4. Wklejanie specjalne
   3. Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy
    1. Wstawianie kolumn
    2. Wstawianie wierszy
    3. Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek
    4. Usuwanie kolumn i wierszy
  4. 12. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami
   1. Arkusze i skoroszyty
    1. Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy
    2. Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie
   2. Znajdź i zamień
    1. Podstawowa funkcja Znajdź
    2. Znajdź wszystko
    3. Wyszukiwanie zaawansowane
    4. Znajdowanie sformatowanych komórek
    5. Znajdowanie i zamiana wartości
   3. Sprawdzanie pisowni
    1. Opcje sprawdzania pisowni
  5. 13. Formatowanie komórek
   1. Formatowanie wartości komórek
    1. Formatowanie liczb
     1. Ogólne
     2. Liczbowe
     3. Walutowe
     4. Księgowe
     5. Procentowe
     6. Ułamkowe
     7. Naukowe
     8. Tekstowe
    2. Formatowanie dat i godzin
    3. Specjalne formatowanie specjalnych liczb
   2. Formatowanie wyglądu komórek
    1. Wyrównanie i orientacja
    2. Czcionki i kolory
     1. Znaki specjalne
    3. Obramowanie i wypełnienia
    4. Ręczne rysowanie obramowania
  6. 14. Oglądanie i drukowanie arkuszy
   1. Kontrolowanie widoku
    1. Powiększanie
    2. Jednoczesne oglądanie odległych części arkusza
    3. Blokowanie kolumn lub wierszy
    4. Ukrywanie danych
    5. Zapisywanie ustawień widoku
   2. Drukowanie
    1. Jak wydrukować plik Excela?
    2. Szybkie drukowanie
    3. Podgląd wydruku
    4. Tworzenie nagłówków i stopek
    5. Dostosowywanie ustawień wydruku
     1. Marginesy
     2. Rozmiar i orientacja papieru
     3. Ustawienia arkusza
   3. Kontrola stronicowania
    1. Znaki podziału strony
    2. Skalowanie
    3. Podgląd podziału stron — widok „z lotu ptaka”
  7. 15. Konstruowanie prostych formuł
   1. Tworzenie prostej formuły
    1. Kolejność działań w Excelu
    2. Odwołania do komórek
    3. Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania?
    4. Funkcje
     1. Użycie funkcji wewnątrz formuły
     2. Używanie w funkcji odwołań do komórek
     3. Używanie w funkcji zakresów komórek
    5. Błędy w formułach
    6. Operatory logiczne
   2. Szybkie konstruowanie formuł
    1. Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy
    2. Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy
    3. Zakładka Formuły
    4. Używanie przycisku Wstaw funkcję
   3. Kopiowanie formuł
    1. Odwołania bezwzględne
    2. Odwołania mieszane
  8. 16. Tabele i wykresy
   1. Podstawowe informacje na temat tabel
    1. Tworzenie tabeli
    2. Formatowanie tabeli
    3. Edytowanie tabeli
    4. Zaznaczanie części tabeli
   2. Sortowanie i filtrowanie tabeli
    1. Stosowanie prostego porządku sortowania
    2. Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów
    3. Filtrowanie przy użyciu list wartości
    4. Tworzenie bardziej zaawansowanych filtrów
     1. Filtrowanie dat
     2. Filtrowanie liczb
     3. Filtrowanie tekstu
   3. Podstawowe informacje o wykresach
    1. Wykresy osadzone i samodzielne
    2. Tworzenie wykresów przy użyciu wstążki
    3. Zakładki sekcji Narzędzia wykresów wstążki
    4. Drukowanie wykresów
 6. III. PowerPoint 2007 PL
  1. 17. Tworzenie prostej prezentacji
   1. Co możesz zrobić w PowerPoincie 2007?
   2. Co nowego w PowerPoincie 2007
    1. Nowe formaty plików
    2. Poprawiona grafika
    3. Więcej gotowych motywów
   3. Rozpoczynasz tworzenie nowej prezentacji
    1. Tworzenie nowej prezentacji od podstaw
    2. Tworzenie prezentacji w oparciu o istniejący szablon, motyw lub gotową prezentację
     1. Na podstawie istniejącego szablonu
     2. Na podstawie istniejącego (wbudowanego) motywu
     3. Na podstawie istniejącej prezentacji
     4. Okno dialogowe Nowy z istniejącej prezentacji
     5. Okno dialogowe Otwieranie
   4. Wybieramy motyw
   5. Wstawiamy tekst
    1. Wypełnianie istniejących pól tekstowych
    2. Dodawanie nowych pól tekstowych
   6. Dodajemy kolejne slajdy
   7. Wybieramy slajd do edycji
    1. Nawigowanie za pomocą paska przewijania
    2. Nawigowanie za pomocą kart Slajdy i Konspekt
    3. Wyszukiwanie
   8. Dodajemy notatki prelegenta
   9. Przygotowujemy i drukujemy materiały informacyjne
   10. Zapisujemy i zamykamy prezentację
   11. Odtwarzamy prezentację
  2. 18. Edytowanie slajdów
   1. Edytowanie tekstu
    1. Zaznaczanie tekstu
    2. Wycinanie tekstu
    3. Kopiowanie tekstu
    4. Wklejanie tekstu
     1. Automatyczne wklejanie ostatnio wyciętej (lub skopiowanej) porcji tekstu
     2. Wybieranie danych, które mają być wklejone
     3. Wybieranie metody wklejania
    5. Przemieszczanie tekstu
    6. Usuwanie tekstu
   2. Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij)
   3. Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu
   4. Sprawdzanie pisowni
    1. Ustawianie opcji sprawdzania pisowni
    2. Automatyczne sprawdzanie pisowni
    3. Ręczne sprawdzanie pisowni
   5. Wstawianie znaków specjalnych
  3. 19. Formatowanie i wyrównywanie tekstu
   1. Automatyczne formatowanie tekstu
    1. Korzystanie z opcji autoformatowania
    2. Korzystanie z opcji autodopasowania
   2. Ręczne formatowanie tekstu
    1. Zmiana czcionki
    2. Zmiana rozmiaru czcionki
    3. Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu
    4. Zmiana koloru czcionki i tła
    5. Tworzenie tekstowych efektów specjalnych
   3. Ręczne wyrównywanie tekstu i tworzenie wcięć akapitowych
    1. Wyrównywanie tekstu i tworzenie kolumn
    2. Tworzenie list
     1. Modyfikowanie list punktowanych
     2. Modyfikowanie list numerowanych
    3. Zmienianie wcięć
    4. Zmienianie tabulatorów
    5. Zmienianie kierunku tekstu
     1. Korzystanie z narzędzia Kierunek tekstu
   4. Formatowanie pól tekstowych
  4. 20. Formatowanie slajdów
   1. Zmiana układu slajdu
    1. Stosowanie gotowych układów
    2. Zmiana orientacji slajdu
    3. Zmiana położenia pól tekstowych
    4. Ułatwienia w precyzyjnym ustawianiu pól tekstowych — powiększenie, prowadnice i siatka
   2. Zmiana koloru tła
    1. Tworzenie tła z efektem gradientowym
   3. Ponowne stosowanie motywu, kolorów i czcionek
    1. Ponowne stosowanie motywu
    2. Ponowne stosowanie schematu kolorów
    3. Ponowne stosowanie czcionki
  5. 21. Edytowanie pokazu slajdów
   1. Oglądanie wielu slajdów jednocześnie
    1. Panel Slajdy
    2. Widok Sortowanie slajdów
   2. Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie slajdów
    1. Dodawanie pustych slajdów
    2. Usuwanie slajdów
    3. Zmienianie kolejności slajdów
    4. Powielanie slajdów
    5. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie slajdów
    6. Wstawianie slajdów pobranych z innej prezentacji
   3. Edytowanie wzorców slajdów i układów
    1. Stosowanie wielu wzorców slajdów
   4. Dodawanie nagłówków i stopek
    1. Dodawanie stopek do slajdów
    2. Dodawanie nagłówków i stopek do materiałów informacyjnych oraz notatek
  6. 22. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel
   1. Tworzenie wykresów
    1. Wybieranie typu wykresu
    2. Tworzenie wykresu
    3. Modyfikowanie wykresów przy użyciu gotowych układów i stylów
     1. Stosowanie gotowych układów wykresu
     2. Stosowanie gotowych stylów wykresu
     3. Modyfikowanie tytułu wykresu
   2. Tworzenie diagramów
    1. Dodawanie diagramów do slajdów
    2. Przekształcanie list tekstowych na diagramy
    3. Modyfikowanie diagramów za pomocą gotowych stylów i schematów kolorów
    4. Modyfikowanie diagramów
     1. Dodawanie tytułów
     2. Zmienianie typu diagramu
     3. Edytowanie tekstu w diagramie
   3. Tworzenie tabel
    1. Tworzenie prostej tabeli
     1. Tworzenie wierszy i kolumn
     2. Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
     3. Zaznaczanie całej tabeli
     4. Wprowadzanie danych
     5. Dodawanie tytułu
     6. Wpisywanie nagłówków kolumn
    2. Modyfikowanie tabel
     1. Stosowanie gotowych stylów tabeli
     2. Wyróżnianie wierszy i kolumn
     3. Wstawianie i usuwanie wierszy oraz kolumn
     4. Zmienianie szerokości kolumny lub wysokości wiersza
     5. Wyrównywanie zawartości komórek
     6. Scalanie i dzielenie komórek
    3. Zmienianie rozmiarów tabeli
    4. Przemieszczanie tabel
    5. Usuwanie tabel
  7. 23. Przedstawianie prezentacji
   1. Konfigurowanie pokazu slajdów
    1. Wybór typu pokazu
     1. Tryb pełnoekranowy
     2. Tryb przeglądarki
     3. Tryb kiosku
    2. Ukrywanie pojedynczych slajdów
    3. Wybór monitora dla wyświetlania notatek lektora
    4. Ustawianie automatycznego chronometrażu
    5. Odtwarzanie w pętli
   2. Tworzenie różnych wersji tej samej prezentacji
    1. Tworzenie pokazu niestandardowego
    2. Edytowanie pokazu niestandardowego
   3. Odtwarzanie pokazu slajdów
   4. Tworzenie pokazów programu PowerPoint
   5. Przesyłanie prezentacji drogą e-mailową
   6. Nagrywanie prezentacji na płytę CD
  8. 24. Drukowanie prezentacji
   1. Drukowanie slajdów (po jednym na stronie)
   2. Materiały informacyjne (kilka slajdów na jednej stronie)
   3. Foliogramy
   4. Notatki prelegenta
   5. Konspekt prezentacji
  9. 25. Obrazy i przejścia slajdów
   1. Rysowanie na slajdach
    1. Rysowanie linii i kształtów
    2. Rysowanie łączników
   2. Dodawanie obrazów tworzonych w innych programach
    1. Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze
    2. Dodawanie wbudowanych obiektów clipart
   3. Przejścia slajdów
    1. Typy przejść
    2. Dodawanie przejść pomiędzy slajdami
 7. IV. Access 2007 PL
  1. 26. Tworzenie pierwszej bazy danych
   1. Co możesz zrobić za pomocą Accessa?
    1. Dwie strony Accessa
    2. Access kontra Excel
   2. Poznaj bazy danych Access
   3. Zaczynamy
    1. Tworzenie nowej bazy danych
    2. Poznaj tabele
    3. Tworzenie prostej tabeli
    4. Edytowanie tabeli
     1. Tryb edycji
     2. Klawisze skrótów
     3. Wytnij, kopiuj i wklej
   4. Zapisywanie i otwieranie baz danych Access
    1. Tworzenie kopii zapasowych
    2. Zapisywanie bazy danych pod inną nazwą lub w innym formacie
    3. Otwieranie bazy danych
    4. Otwieranie więcej niż jednej bazy danych naraz
    5. Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa
    6. Tworzenie kolejnej bazy danych
   5. Okienko nawigacji
    1. Przeglądanie tabel za pomocą okienka nawigacji
    2. Zarządzanie obiektami bazy danych
  2. 27. Tworzenie sprawnie działających tabel
   1. Poznaj typy danych
   2. Widok projektu
    1. Organizowanie i opisywanie pól
    2. Jak działają aktualizacje w Widoku projektu?
   3. Typy danych w Accessie
    1. Tekst
     1. Długość tekstu
    2. Nota
     1. Tekst sformatowany
    3. Liczba
     1. Rozmiar liczby
     2. Formatowanie liczby
    4. Waluta
    5. Data/Godzina
    6. Tak/Nie
    7. Hiperłącze
    8. Załącznik
    9. Autonumerowanie
     1. Korzystanie z autonumerowania bez konieczności odkrywania rozmiaru tabeli
     2. Korzystanie z identyfikatorów replikacji
   4. Klucz podstawowy
    1. Tworzenie własnego pola klucza podstawowego
   5. Sześć zasad projektowania baz danych
    1. 1. Wybierz dobre nazwy pól
    2. 2. Dziel informacje
    3. 3. Umieszczaj wszystkie szczegóły w jednym miejscu
    4. 4. Unikaj powtarzania informacji
    5. 5. Unikaj zbytecznych informacji
    6. 6. Umieszczaj pole Identyfikator
  3. 28. Opanowywanie arkusza danych
   1. Dostosowywanie arkusza danych
    1. Formatowanie arkusza danych
    2. Przestawianie kolumn
    3. Zmiana wielkości wierszy i kolumn
    4. Ukrywanie kolumn
    5. Blokowanie kolumn
   2. Nawigacja po arkuszu danych
    1. Sortowanie
     1. Sortowanie według kilku pól
    2. Filtrowanie
     1. Szybkie filtry
     2. Filtrowanie oparte na zaznaczeniu
     3. Filtrowanie według warunku
    3. Wyszukiwanie
   3. Drukowanie arkusza danych
    1. Podgląd wydruku
     1. Poruszanie się po podglądzie wydruku
     2. Zmienianie układu strony
    2. Dostrajanie wydruku
  4. 29. Blokowanie złych danych
   1. Podstawy integralności danych
    1. Zapobieganie pustym polom
     1. Puste wartości a pusty tekst
    2. Ustawianie wartości domyślnych
    3. Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartości
     1. Indeksowanie kilku pól
   2. Maski wprowadzania
    1. Używanie gotowej maski
   3. Reguły sprawdzania poprawności
    1. Stosowanie reguły sprawdzania poprawności pola
    2. Tworzenie reguły sprawdzania poprawności pola
     1. Sprawdzanie poprawności liczb
     2. Sprawdzanie poprawności dat
     3. Sprawdzanie poprawności tekstu
     4. Łączenie warunków sprawdzania poprawności
    3. Tworzenie reguł sprawdzania poprawności tabeli
   4. Odnośniki
    1. Tworzenie prostego odnośnika ze stałymi wartościami
    2. Dodawanie nowych wartości do listy odnośnika
  5. 30. Łączenie tabel za pomocą relacji
   1. Podstawy relacji
    1. Powtarzające się dane kontra powiązane dane
    2. Tożsame pola: Łącze relacji
    3. Łączenie za pomocą kolumny Identyfikator
    4. Relacja rodzic – potomek
   2. Używanie relacji
    1. Definiowanie relacji
    2. Edycja relacji
    3. Więzy integralności
     1. Puste wartości w niepołączonych rekordach
     2. Kaskadowe usuwanie
     3. Kaskadowe aktualizacje
    4. Nawigowanie przez relacje
    5. Odnośniki z powiązanymi tabelami
  6. 31. Kwerendy — wielokrotne wyszukiwanie
   1. Podstawy kwerend
   2. Tworzenie kwerend
    1. Tworzenie kwerendy w Widoku projektu
     1. Tworzenie wyrażeń filtrujących
     2. Pobieranie górnych rekordów
    2. Tworzenie prostej kwerendy za pomocą Kreatora kwerend
   3. Poznaj kwerendy akcji
    1. Testowanie kwerend akcji (zachować ostrożność)
    2. Rodzina kwerend akcji
  7. 32. Tworzenie raportów
   1. Podstawy raportów
    1. Tworzenie prostego raportu
    2. Rozmieszczanie elementów raportu
    3. Dodawanie i usuwanie pól
    4. Wiele widoków raportu
    5. Tworzenie raportu od podstaw
   2. Drukowanie, podglądanie i eksportowanie raportu
    1. Podglądanie raportu
    2. Eksportowanie raportu
    3. Jak zdobyć dodatek Zapisz jako PDF?
   3. Formatowanie raportu
    1. Formatowanie kolumn i ich nagłówków
     1. Formatowanie pól liczbowych
     2. Naprzemienne formatowanie wierszy
     3. Linie siatki
     4. Obramowania
   4. Filtrowanie i sortowanie raportu
    1. Filtrowanie raportu
    2. Sortowanie raportu
  8. 33. Tworzenie prostych formularzy
   1. Podstawy formularzy
    1. Tworzenie prostego formularza
    2. Korzystanie z formularza
     1. Wyszukiwanie i edytowanie rekordu
     2. Dodawanie rekordu
     3. Usuwanie rekordu
     4. Drukowanie rekordów
   2. Sortowanie i filtrowanie w formularzu
    1. Sortowanie formularza
    2. Filtrowanie formularza
    3. Korzystanie z funkcji Filtruj według formularza
    4. Zachowywanie filtrów na przyszłość
   3. Kreator formularzy
  9. 34. Importowanie i eksportowanie danych
   1. Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane
    1. Jak działa eksportowanie
    2. Jak działa importowanie
   2. Korzystanie ze Schowka
    1. Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu
    2. Kopiowanie komórek Excela do bazy Access
   3. Operacje importowania i eksportowania
    1. Typy plików, które można importować
    2. Importowanie danych
    3. Importowanie z pliku Excela
    4. Importowanie danych z pliku tekstowego
    5. Typy plików, do których można eksportować dane
    6. Eksportowanie danych
 8. V. Dodatki
  1. A. Modyfikowanie paska Szybki dostęp
   1. Pasek Szybki dostęp
    1. Dodawanie przycisków
    2. Dostosowywanie paska do różnych baz danych
  2. B. Poszukiwanie pomocy
   1. Wbudowana pomoc pakietu Office
    1. Korzystanie z artykułów z pomocą
   2. Wyświetlanie podpowiedzi ekranowych
   3. Korzystanie z witryny pakietu Office firmy Microsoft
    1. Grupy dyskusyjne
    2. Poradniki
    3. Artykuły, pytania i odpowiedzi oraz inne materiały dostępne w internecie
    4. Pomoc bezpośrednia
   4. Niezależne serwisy WWW
    1. Pomoc dla użytkowników Worda
    2. Pomoc dla użytkowników Excela
    3. Pomoc dla użytkowników PowerPointa
    4. Pomoc dla użytkowników Accessa
 9. Indeks
 10. Copyright