Dodatek A. Modyfikowanie paska Szybki dostęp

Wpoprzednich wersjach Office pozwalał użytkownikom na przenoszenie pasków narzędzi, zmienianie układu przycisków, a nawet zupełną reorganizację elementów w menu. Pomysłowi racjonalizatorzy mogli więc przebudować programy pakietu Office do tego stopnia, że nikt poza nimi nie był w stanie z nich korzystać, a wszelkie instrukcje w podręcznikach takich jak ten okazywały się bezużyteczne.

Office 2007 ogranicza użytkownikom możliwości dopasowywania interfejsu programu. O ile nie chcemy sobie pobrudzić rąk, korzystając z jakiegoś profesjonalnego języka programowania, wstążka pakietu Office ma swoje ograniczenia. Zamiast tego Office umożliwia nam modyfikowanie tylko niewielkiej części interfejsu — paska Szybki ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.