O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające

Po spędzeniu długich godzin na pisaniu życiorysu czy raportu ostatnią rzeczą, jakiej byś chciał, jest wysłanie go z błędami. Narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki edytora Word uchronią Cię przed takim wstydem. Z tego rozdziału dowiesz się, jak ich używać. Zrozumiesz też, kiedy i w jaki sposób Word dokonuje automatycznych zmian w dokumencie i, co chyba jeszcze ważniejsze, nauczysz się tak konfigurować narzędzia językowe, żeby działały zgodnie z Twoją wolą.

A jeżeli chcesz zabłysnąć wiedzą, to pewnie zainteresuje Cię to, że Word może Ci pomóc w wyszukiwaniu informacji, udostępniając rozległą, opartą na zasobach sieciowych bibliotekę odwołań, zawierającą słowniki, encyklopedię, tezaurus, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required