O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Tworzenie konspektu

Pamiętasz czasy, kiedy nauczyciel zrzędził Ci nad głową o tym, jak ważne jest tworzenie konspektu pracy, i zmuszał Cię do pisania wyszukanych planów wypracowań? Wybacz mu — miał rację. Nie ma lepszego niż konspekt sposobu zorganizowania treści dokumentu. Gdy dopadnie Cię brak weny, możesz zacząć od wypisania w dokumencie Worda głównych tematów, które poruszysz. Potem podziel je na mniejsze części, a w nich wprowadź kolejne podpunkty. Zanim się zorientujesz, zaczniesz wypełniać poszczególne fragmenty planu konkretną treścią. Brak weny odejdzie w niepamięć.

Widok konspektu, który oferuje nowy Word 2007, jest doskonałym narzędziem do tworzenia planu pracy. Daje Ci możliwość przenoszenia dużych partii nagłówków i tekstu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required