O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich

Większości ludzi nie trzeba przekonywać do korzystania z Excela, głównego programu kalkulacyjnego firmy Microsoft. Jak się okazuje, na wielu komputerach program ten jest instalowany domyślnie, co dowodzi niezbicie, że jest on najbardziej oczywistym wyborem dla milionów użytkowników zajmujących się analizą danych liczbowych. Jednak mimo tak powszechnego zastosowania tylko nieliczna grupa osób orientuje się w bardziej zaawansowanych funkcjach programu i potrafi z nich korzystać.

W tej części książki poświęconej Excelowi zostało omówione wszystko: od podstawowych funkcji Excela po oszczędzające czas i nerwy skróty klawiaturowe. Dowiesz się, jak działa Excel 2007, jakie opcje omijać (nie warto ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required