O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami

Na razie dowiedziałeś się, jak utworzyć i sformatować prostą tabelę danych. Jest to wiedza niezbędna do tego, aby móc pracować na arkuszach, jednak doświadczeni użytkownicy, profesjonalni księgowi i inne osoby, które często pracują w Excelu, zdają sobie sprawę, że jednym z najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z tego programu, jest możliwość pracy na kilku tabelach, które dzielą wspólne informacje i wzajemnie na siebie oddziałują.

Załóżmy na przykład, że pracujesz z arkuszem śledzącym działalność Twojej firmy: tworzysz jedną tabelę podsumowującą roczne obroty firmy, inną przedstawiającą wydatki i jeszcze inną analizującą rentowność i zawierającą przewidywania na kolejny rok. Jeżeli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required