O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Tworzenie prostej prezentacji

Chyba niewielu jest ludzi, którzy nigdy nie widzieli prezentacji przygotowanej za pomocą PowerPointa. Na całym świecie zastępy użytkowników tego programu tworzą około trzydziestu milionów slajdów dziennie. Z taką statystyką PowerPoint jawi się jako zdecydowany lider wśród programów służących do opracowywania prezentacji, pozostawiając daleko w tyle konkurencję w postaci takich aplikacji, jak Corel Presentations i Apple Keynote. Stał się tak wszechobecny, że wpłynął nawet na wzbogacenie języka angielskiego — słowo powerpointless[12] jest używane do określania prezentacji mającej wypunktowany tekst, grafikę, animowane przejścia między slajdami, ale nieprzekazującej żadnych istotnych treści.

Czy możesz ulepszyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required