O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Edytowanie slajdów

Tekst jest tym składnikiem prezentacji, który ma niebagatelne znaczenie dla jej efektywności. Jednak dobranie niewielkiej liczby właściwych słów — i odpowiednie ich zorganizowanie — zwykle nie jest proste. Niezależnie od tego, czy tworzysz tradycyjną prezentację na arkuszach papieru bądź przezroczystej folii, czy za pomocą PowerPointa, najczęściej zapisujesz wstępną wersję jej tekstu, a następnie wielokrotnie go czytasz, uzupełniasz o dodatkowe punkty, usuwasz zbędne fragmenty i przeredagowujesz, dopóki każdy wyraz na każdym arkuszu (slajdzie) nie będzie właściwy.

Na szczęście PowerPoint stara się pomóc Ci w tej pracy. W niniejszym rozdziale poza standardowymi funkcjami wycinania, kopiowania i wklejania poznasz również ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required