O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Edytowanie pokazu slajdów

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoja prezentacja dobrze wypadła, musisz ją wcześniej przetestować. Większość ludzi po włączeniu PowerPointa, odchrząknięciu i rozpoczęciu prelekcji nagle stwierdza, że pokaz slajdów wymaga pewnych poprawek. Na przykład może okazać się, że ta sama informacja jest powtarzana na kilku slajdach. Albo że bardzo ważna informacja w ogóle została pominięta. A może dojdziesz wtedy do wniosku, że umieszczenie małej, odpowiednio dobranej grafiki na każdym slajdzie mogłoby wzmocnić Twój przekaz. Albo, co najgorsze, stwierdzisz, że cały pokaz slajdów jest do niczego.

W tym rozdziale poznasz sposoby wprowadzania takich poprawek. Przekonasz się, że na przykład zmiana kolejności slajdów może być ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required