O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Przedstawianie prezentacji

Wdawnych czasach przeprowadzenie prezentacji niemal zawsze oznaczało podłączanie laptopa do projektora, wyświetlanie kolejnych slajdów za pomocą pilota i dokładne objaśnianie wszystkich punktów — wszystko przed prawdziwą publicznością. Oczywiście nadal możesz w ten sposób przeprowadzać prezentacje, ale obecnie istnieją jeszcze inne możliwości. Na przykład:

  • Kopiowanie prezentacji na płytę CD. Ta opcja nadaje się szczególnie do publikowania prezentacji, których tempo odtwarzania jest sterowane przez widza lub w pełni automatycznych, takich jak prezentacje instruktażowe lub odtwarzane w kioskach.

  • Rozsyłanie prezentacji do osób zainteresowanych drogą e-mailową.

W tym rozdziale poznasz oba sposoby przedstawiania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required