O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 26. Tworzenie pierwszej bazy danych

Access jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie bazami danych — dokładnie: ustrukturyzowanymi zbiorami informacji (czyli danych). Bazy danych mogą przechowywać niemal każdy typ informacji, z liczbami, stronami tekstu i obrazami włącznie. Bazy danych mogą znacznie różnić się rozmiarem — mogą zawierać wszystko — począwszy od spisu telefonów członków rodziny, a skończywszy na olbrzymim katalogu towarów w Aunt Ethel’s Discount Button Boutique.

Dzięki Accessowi można zorganizować wszystkie posiadane informacje. Mimo to Access może być przerażający, na tyle, że nawet najbardziej pewny siebie użytkownik może oblać się zimnym potem. Chociaż Microsoft wydał miliony, aby uprościć użytkowanie Accessa, zdaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required