O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Tworzenie sprawnie działających tabel

Wpoprzednim rozdziale dowiedziałeś się, jak bez wysiłku utworzyć bazę danych i wstawić do niej tabele. Mam jednak złą wiadomość. Utworzone wówczas tabele są nie do przyjęcia.

Co najważniejsze, nigdzie nie określiłeś, jakiego typu informacje zamierzasz przechowywać w poszczególnych polach. Baza danych w różny sposób traktuje tekst, liczby, daty i inne typy informacji. Jeżeli w polu przeznaczonym dla tekstu wpiszesz liczbę, w późniejszym czasie nie będziesz mógł przeprowadzać obliczeń (takich jak obliczenie średniej wartości lalek typu bobblehead), a także nie będziesz mógł wyłapać błędów (takich jak lalka typu bobblehead w cenie „osiemdziesiąt dwadzieścia”).

Aby zapobiec tego typu problemom, dla ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required