O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 29. Blokowanie złych danych

Nawet najlepszy projektant baz danych spędził bezsenną noc, martwiąc się o błędy czające się w bazie danych. Niepoprawne dane to niemiły kłopot — są umieszczane w bazie danych, tkwią w niej w ukryciu miesiącami i pojawiają się w momencie odkrycia, że faktura została wysłana do klienta „Puste Puste” albo paczkę orzeszków sprzedano za –40 zł.

Najlepszym sposobem uniknięcia tego typu problemów jest zapobieżenie wprowadzaniu złych danych do bazy. Innymi słowy, należy ustawić reguły sprawdzania poprawności (walidacji) odrzucające podejrzane wartości już w momencie ich wprowadzania. Kiedy niepoprawne dane znajdą się już w bazie danych, trudniej je znaleźć niż igłę w stogu siana.

W tym rozdziale zostanie omówiony zestaw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required