Rozdział 30. Łączenie tabel za pomocą relacji

Tabele, którymi zajmowaliśmy się dotychczas, wiodły samotny, niezależny żywot. W prawdziwych bazach danych taka izolacja nie istnieje. W takich bazach tabele są połączone siecią relacji.

Przypuśćmy, że mamy za zadanie utworzenie bazy danych obsługującej sprzedaż w sklepie z perukami z paciorkami. Pierwszy składnik jest oczywisty — tabela Produkty zawierająca towary przeznaczone na sprzedaż — ale szybko będziemy zmuszeni dołączyć znacznie więcej informacji. Sprzedaż towarów z tabeli Produkty jest rejestrowana w tabeli Zamówienia. Towary z tabeli Zamówienia są wysyłane i zapisywane w tabeli Wysyłka. Rachunki wystawione osobom z tabeli Klienci są rejestrowane w tabeli Faktury. Wszystkie te tabele — Produkty ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.