O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Posiadanie komputera z pakietem Microsoft Office to dla rzeszy pracowników korporacyjnych niemalże obywatelski obowiązek — jeśli chodzi o resztę społeczeństwa, to wcale nie jest inaczej. Dla Microsoftu była to zawsze świetna wiadomość, bo to właśnie Word, Excel, PowerPoint i Access były przyczyną tego, że wpływy tej firmy przekraczały dochody budżetów niejednego małego państwa.

Przez całe lata firma Microsoft korzystała z tego niby-monopolu jako pewnego, zdając sobie sprawę z tego, że pracownicy biurowi z całego świata będą pilnie aktualizować posiadane oprogramowanie do każdej nowej wersji. Bo jakby nie patrzeć, z pracy biurowej, polegającej na redagowaniu listów, tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i baz danych, nikt jeszcze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required