Wstęp

Niniejsza książka stanowi praktyczny przewodnik po otwartej bibliotece języka C++ do komputerowego rozpoznawania obrazu (OpenCV) w wersji 3.x. Zawiera ogólne podstawy na temat dziedziny komputerowego rozpoznawania obrazu, które powinny wystarczyć Czytelnikowi do efektywnego posługiwania się tą biblioteką.

Przeznaczenie książki

Dziedzina komputerowego rozpoznawania obrazu dynamicznie się rozwija z czterech powodów:

  • Ogromna popularność telefonów komórkowych sprawiła, że miliony ludzi dostały do rąk aparaty fotograficzne.
  • W zasobach internetu i wyszukiwarek internetowych zgromadzono gigantyczne ilości grafik i filmów, które przechowywane są w wielkich bazach danych.
  • Moc obliczeniowa komputerów stała się tanim towarem.
  • Znacznie udoskonalono ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.