Rozdział 1. Wprowadzenie

„Kto napisał ten kod??? Nie mogę tak pracować!!!”

Dowolny programista

Praca programisty komputerowego to wspaniałe zajęcie. Gdy stajesz przed jakimś problemem i otrzymujesz odpowiednie wymagania, możesz opracować rozwiązanie i przełożyć je na język zrozumiały dla komputera. Jest to zadanie bardzo trudne, lecz dające wiele satysfakcji. Kariera programisty komputerowego bywa również jednak rzeczą wymagającą dużej pracowitości i poświęcenia. Jeśli często musisz wprowadzać zmiany w kodzie napisanym przez inne osoby (lub nawet przez samego siebie), wiesz doskonale, że może to być zajęcie naprawdę proste albo naprawdę trudne. Czasami jesteś w stanie szybko zidentyfikować linie kodu, które należy zmienić. Zmiana jest wyraźnie ...

Get Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.