Rozdział 6. Optymalizacja stron WWW

Celem optymalizacji stron WWW jest uproszczenie ich treści po to, by wyświetlały się szybciej. Szybkie wyświetlanie stron jest kluczem do sukcesu serwisu WWW. Zwiększa zyski, obniża koszty i poprawia satysfakcję klientów (nie mówiąc już o pozycji w rankingach wyszukiwarek, dostępności i łatwości pielęgnacji).

Uproszczenia polegają na takim przekształceniu stron, aby szybciej wyświetlała się treść dostępna natychmiast. Dzięki temu można opóźnić moment ładowania treści z zewnątrz. W tym rozdziale podpowiemy, w jaki sposób zminimalizować liczbę żądań HTTP, przekształcić kod strony na semantyczny zestaw znaczników, ułatwić nadawanie stylistyki dzięki kaskadowym arkuszom stylów (CSS), zoptymalizować grafikę ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.