Rozdział 10. Metryki optymalizacji wydajności

To, co da się zmierzyć, jest pod kontrolą

Peter Drucker

Bez wymiernych metryk optymalizacja witryn internetowych staje się zgadywanką. Biorąc jednak pod uwagę, że stawką w tej grze są setki miliardów dolarów obracanych w handlu e-commerce, większość firm nie może sobie pozwolić na zgadywanie[170].

Stosując metryki WWW, możemy stopniowo usprawnić kampanie reklamowe w wyszukiwarkach, współczynniki konwersji oraz wydajność serwisów WWW. Efekt tych kontrolowanych eksperymentów[171] to wzrost zysków, bardziej zadowoleni klienci oraz wyższy współczynnik zwrotu inwestycji (ROI). Pracownicy firmy Amazon.com mają powiedzenie, które jest dobrym podsumowaniem dla tego rozdziału: „informacje zawsze ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.