O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Alternatywne debugery

Oprócz standardowego programu perl5db.pl można wykorzystać kilka innych debugerów, istnieje też kilka narzędzi do analizy kodu, które wykorzystują infrastrukturę diagnostyczną. W witrynie CPAN jest wiele modułów Devel::, więc zwykle można znaleźć wśród nich coś odpowiedniego.

Używanie innego debugera: opcja -d

Aby użyć alternatywnego debugera, należy podać argument opcji -d. W poniższym przykładzie chcę uruchomić program pod kontrolą modułu Devel::DProf. Opcja -d implikuje przedrostek Devel::, więc mogę go pominąć. Profilery omówię dokładniej w Rozdział 5.

$ perl -d:DProf program.pl

Jeśli napiszę własny moduł debugera, będę mógł mu przekazać argumenty tak samo jak w przypadku użycia opcji -M. Rozdzieloną przecinkami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required