Kolofon

Wygląd naszych książek jest wypadkową komentarzy czytelników, naszych własnych eksperymentów oraz uwag przekazywanych nam przez dystrybutorów. Charakterystyczne okładki uzupełniają specyficzne podejście do zagadnień technicznych, dodając nieco charakteru i życia potencjalnie nudnym tematom.

Zwierzęta na okładce książki Perl. Mistrzostwo w programowaniu to wigonie (Vicugna vicugna) z dwoma młodymi. Żyją one w środkowych Andach w Ameryce Południowej na wysokości 4000 – 5000 metrów n.p.m. Od wieków wigonie są cenione ze względu na miękkie, ciepłe futro, które jest przerabiane na jeden z najlepszych i najrzadszych gatunków wełny. Tkaniny z wełny wigonia osiągają cenę 3000 dolarów za metr bieżący.

Wigonie zajmowały specjalne miejsce w indiańskich ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.