Dalsza lektura

Opis prototypów procedur znajduje się w dokumentacji perlsub.

Mark Jason Dominus użył nazw funkcji imap oraz igrep do tego samego co ja, choć jego omówienie iteratorów w książce Higher-Order Perl jest znacznie bardziej obszerne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://hop.perl.plover.com/. Moją wersję opisuję w artykule The Iterator Design Pattern opublikowanym w „The Perl Review” 0.5 (wrzesień 2002), który jest dostępny bezpłatnie pod adresem http://www.theperlreview.com/Issues/The_Perl_Review_0_5.pdf. Książka Marka Jasona opisuje programowanie funkcjonalne w Perlu, więc jest w całości poświęcona zaawansowanym sztuczkom z procedurami.

Randy Ray pisze o automatycznym dzieleniu modułów w numerze 6. „The Perl Journal”. ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.