Dalsza lektura

perlre to główna dokumentacja poświęcona wyrażeniom regularnym Perla, a strona perlretut wyjaśnia, jak się nimi posługiwać. Nie należy jej mylić z perlreftut, samouczkiem poświęconym referencjom. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, strona perlreref to krótka ściąga z wyrażeń regularnych.

Informacje o debugowaniu wyrażeń regularnych znajdują się na stronie perldebguts. Wyjaśnia ona wyniki -Dr oraz re 'debug'.

Książka Perl. Najlepsze rozwiązania zawiera rozdział poświęcony wyrażeniom regularnym, a opcja „rozszerzonego formatowania” /x została uhonorowana oddzielnym podrozdziałem.

Książka Wyrażenia regularne ogólnie omawia wyrażenia regularne i porównuje ich implementacje w różnych językach. Jeffrey Friedl podaje bardzo dobry ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.