O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrola skażeń

Konfiguracja polega na pobieraniu danych spoza programu. Kiedy użytkownicy wybierają dane wejściowe, zyskują kontrole nad działaniem programu. Jest to szczególnie ważne, gdy piszę programy dla innych osób. Kiedy uruchamiam własne programy, podaję im prawidłowe dane (zazwyczaj), ale inni użytkownicy, nawet ci z najlepszymi intencjami, mogą czegoś nie zrozumieć.

Przy włączonej kontroli skażeń Perl nie pozwala mi używać niesprawdzonych danych spoza kodu źródłowego do wpływania na zewnętrzne środowisko programu. Perl zatrzymuje program i zgłasza błąd. Zanim wyjaśnię to dokładniej, chcę podkreślić, że kontrola skażeń nie zapobiega wszystkim niebezpieczeństwom. Pozwala tylko zidentyfikować ryzykowne fragmenty kodu, zanim stanie się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required