O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opcje wiersza polecenia

Opcje wiersza polecenia to argumenty, które zwykle wpływają na jego działanie, choć czasem nie robią nic poza zapewnianiem zgodności z zewnętrznymi interfejsami. W książce Advanced Perl Programming Simon Cozens wylicza rzeczy, które programiści Perla konsekwentnie wymyślają na nowo (co różni się od wymyślania na nowo w sposób konsekwentny). Jedną z nich są opcje wiersza polecenia. Rzeczywiście, kiedy zaglądam do CPAN, żeby sprawdzić, ile jest modułów do obsługi opcji, znajduję Getopt::Std, Getopt::Long i 87 innych modułów z Getopt w nazwie.

Opcje wiersza polecenia mogę przetwarzać na kilka sposobów; zależy to wyłącznie ode mnie. Są to po prostu argumenty programu Perla, a moduły, które je obsługują, po prostu usuwają je ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required