O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Patrzenie w przód i w tył

Operatory patrzenia (ang. lookarounds) to arbitralne kotwice w wyrażeniach regularnych. Kilka kotwic, takich jak ^, $ oraz \b, omówiliśmy w książce Perl. Wprowadzenie, a przed chwilą pokazałem kotwicę \G. Za pomocą operatora patrzenia mogę opisać moją własną kotwicę za pomocą wyrażenia regularnego — podobnie jak inne kotwice, nie liczy się ono jako część wzorca ani nie pochłania znaków łańcucha. Określa warunek, który musi być spełniony, ale nie wchodzi w skład części łańcucha dopasowywanej przez ogólny wzorzec.

Operatory patrzenia mają dwa rodzaje: operatory patrzenia w przód (ang. lookaheads), które sprawdzają pewien warunek tuż za bieżącą pozycją dopasowywania, oraz operatory patrzenia w tył (ang. lookbehinds), które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required