O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Perl::Critic

W książce Perl. Najlepsze rozwiązania Damian Conway podał 256 rad dotyczących pisania czytelnego i konserwowalnego kodu. Jeffrey Thalhammer napisał moduł Perl::Critic, łącząc sugestie Damiana z modułem PPI, parserem Perla autorstwa Adama Kennedy’ego, aby umożliwić programistom wykrywanie odstępstw od zalecanego stylu. Nie jest to tylko narzędzie do oczyszczania kodu Perla; może również dostarczać cennych wskazówek podczas pisania kodu. Nie trzeba czekać, aż program będzie gotowy, żeby skorzystać z tego modułu. Warto regularnie kontrolować swój kod (a także współpracowników).

Po zainstalowaniu modułu Perl::Critic[35] mogę wydać polecenie perlcritic. W poniższym wykonuję je z ustawieniami domyślnymi, aby przetestować swój program do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required