O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Płaskie pliki

W teorii i w praktyce najprostszym sposobem zapisania i ponownego wykorzystania danych jest umieszczenie ich jako tekstu w pliku. Nie muszę się napracować, żeby to zrobić, a ponadto mogę przejrzeć plik, w razie potrzeby zmienić dane i przesłać je do innych osób bez martwienia się o niskopoziomowe szczegóły, takie jak kolejność bajtów albo wewnętrzne rozmiary danych. Kiedy chcę ponownie użyć danych, wczytuję je z powrotem do programu. Nawet jeśli nie używam rzeczywistych plików, mogę nadal wykorzystać te techniki w celu przesłania danych przez gniazdo sieciowe albo pocztę e-mail.

pack

Wbudowana procedura pack przyjmuje dane i przekształca je w pojedynczy łańcuch według tekstowego szablonu. Przypomina to funkcję sprintf, choć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required