O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Profilowanie DBI

Moduł DBI::Profile może wykonywać bardzo podobną pracę w programach korzystających z modułu interfejsu baz danych DBI. Interakcje z bazą danych często najbardziej obniżają wydajność moich programów, więc kiedy chcę coś ulepszyć, zwykle zaczynam właśnie od nich. Zamiast niepotrzebnie wywoływać procedury, jak w poprzednim przykładzie, może niepotrzebnie wykonuję zapytania do bazy danych.

Oto krótki program, który zajmuje sporo czasu, ponieważ wykonuje niemal 2000 zapytań do bazy danych. Chcę zbudować tabelę nazw liczb, abym na podstawie cyfry mógł uzyskać nazwę (na przykład 9 ma nazwę „dziewięć”) i odwrotnie. Prawdopodobnie powinienem użyć modułu Lingua::*, ale nie chcę zaczynać od czegoś wyszukanego. W tym przykładzie wykorzystuję ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required