O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Storable

Moduł Storable dołączany do Perla 5.7 i nowszych wersji działa inaczej niż opisane poprzednio moduły, które zapisują dane w czytelnym formacie. Jego wyniki da się odszyfrować, ale zasadniczo nie są one przeznaczone dla ludzkich oczu. Moduł jest napisany głównie w C, w związku z czym eksponuje platformę, na której skompilowano Perl, a kolejność bajtów w danych zależy od bazowej architektury. W komputerze takim jak mój Powerbook G4 (architektura starszy-młodszy) uzyskam inne wyniki niż w MacBooku (architektura młodszy-starszy). Zaraz pokażę, jak sobie z tym poradzić.

Funkcja store serializuje dane i umieszcza je w pliku. Moduł Storable traktuje problemy jak wyjątki (co oznacza, że próbuje zakończyć, a nie kontynuować działanie), więc wywołania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required