O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmienne pakietowe i leksykalne

Zanim przejdę do bardziej zaawansowanych tematów, chcę przypomnieć o różnicach między zmiennymi pakietowymi a leksykalnymi. Tablica symboli śledzi zmienne pakietowe, ale nie leksykalne. Kiedy majstruję przy tablicy symboli albo typeglobach, mam do czynienia ze zmiennymi pakietowymi. Określa się je również mianem zmiennych globalnych, ponieważ są widoczne w każdej części programu.

W książkach Perl. Wprowadzenie oraz Perl dla średnio zaawansowanych używaliśmy zmiennych leksykalnych wszędzie, gdzie to było możliwe. Zmienne leksykalne zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego my są widoczne tylko w danym zasięgu. Ponieważ mają ograniczony zasięg, nie trzeba znać całego programu, aby uniknąć konfliktu nazw. Zmienne leksykalne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required