O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym jest Adobe Bridge?

Adobe Bridge jest programem dołączanym do Photoshopa i do pozostałych składników pakietu Creative Suite 3. Pomaga wyszukiwać, organizować i przeglądać dokumenty niezbędne podczas realizowania projektów graficznych i audiowizualnych. Użytkownicy Photoshopa lub jakiejkolwiek innej aplikacji z pakietu Creative Suite mogą uruchomić Adobe Bridge za pomocą odpowiedniego polecenia z menu Plik lub przez kliknięcie przycisku Przejdź do programu Bridge ().

Program Bridge rozpoznaje nie tylko dokumenty Photoshopa, ale również pliki graficzne i tekstowe utworzone w innych programach, na przykład w Wordzie czy Excelu. Dysponując tą aplikacją ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required