O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Narzędzia automatyzacji w programie Adobe Bridge

Program Adobe Bridge został wyposażony w wiele narzędzi służących do automatycznego wykonywania określonych zadań. W tej części lekcji poznamy niektóre z nich.

Narzędzia automatyzacji przejęte z Photoshopa: Stykówka

Niektóre narzędzia automatyzacji zadań oferowane przez Photoshopa są dostępne także w programie Bridge. Wykonywanie tych zadań w programie Bridge może być łatwiejsze dzięki wizualnym cechom interfejsu tej aplikacji. Przez utworzenie stykówki można w jednym pliku zgromadzić serię obrazów, na przykład po to, by przedstawić je klientowi do zaakceptowania lub zinwentaryzować zawartość folderu.

  1. Po upewnieniu się, że w panelu Zawartość wyświetlana jest zawartość folderu pslekcja04 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required