Posługiwanie się narzędziem Różdżka

Narzędzie Różdżka tworzy zaznaczenia w oparciu o podobieństwa wartości tonalnych, umożliwiając zaznaczanie obszarów słabo zróżnicowanych kolorystycznie (na przykład błękitne niebo) bez żmudnego wyznaczania ich krawędzi. Przez dobór odpowiedniej wartości parametru Tolerancja można regulować zakres kolorów, jakie zostaną automatycznie zaznaczone.

  1. Wybieramy z menu polecenie Plik/Przeglądaj lub na pasku opcji klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge (). W programie Bridge odszukujemy folder pslekcja07 i otwieramy plik ps0703.psd.

  2. Wybieramy polecenie Plik/Zapisz jako. Jako miejsce zapisu wskazujemy folder pslekcja07 ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.