O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Usuwanie tła

Photoshop CS3 bardzo ułatwia usuwanie tła obrazu. Metoda, jaką tu zastosujemy, jest szczególnie skuteczna, gdy tło jest jednolite, a z takim mamy do czynienia w przypadku obrazów krowy i koguta.

  1. Klikamy warstwę krowa, aby ją uaktywnić.

  2. Z palety Narzędzia wybieramy narzędzie Magiczna gumka (). Jeśli jest niewidoczne, należy kliknąć narzędzie Gumka i przez chwilę przytrzymać wciśnięty przycisk myszy.

  3. Ustawiamy wskaźnik na białym tle krowy i klikamy. Tło zostanie usunięte.

    image with no caption

    Usuwanie tła za pomocą narzędzia Magiczna gumka

  4. Na palecie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required