O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie podstawowych narzędzi do zaznaczania

Pierwszymi narzędziami, po jakie sięgniemy, będą te z grupy Zaznaczanie, czyli Zaznaczanie prostokątne, Zaznaczanie eliptyczne, Zaznaczanie pojedynczych rzędów i Zaznaczanie pojedynczych kolumn. Narzędzia Zaznaczanie prostokątne i Zaznaczanie eliptyczne są używane najczęściej do wydzielania nowych kadrów, tworzenia obramowań wokół obrazów lub po prostu do przeprowadzania modyfikacji na ograniczonym obszarze.

  1. Z menu Plik Photoshopa wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge (). W uruchomionym w ten sposób programie Adobe Bridge odszukujemy folder ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required