O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wybieranie kolorów

Photoshop oferuje kilka sposobów wybierania kolorów do malowania. Większość z nich ostatecznie sprowadza się do użycia okna dialogowego Próbnik kolorów. W tym ćwiczeniu poznamy budowę tego okna i nauczymy się wybierać za jego pomocą potrzebne kolory.

  1. U dołu palety narzędziowej klikamy przycisk Ustaw kolor narzędzia. Zostanie otwarte okno dialogowe Próbnik kolorów. Przedstawienie trójwymiarowej przestrzeni barw w dwóch wymiarach nie jest proste, ale twórcy Photoshopa znaleźli niezłe rozwiązanie. W oknie Próbnik kolorów możemy definiować własne kolory przez wpisywanie odpowiednich liczb lub za pomocą suwaka kolorów oraz pola kolorów.

  2. Zmieniamy barwę, przeciągając suwak widoczny w środkowej części okna. Wybrany aktualnie kolor ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required