O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wybieranie ustawień koloru

Wielu użytkowników Photoshopa nie uświadamia sobie, jak istotna jest podczas tworzenia i obróbki obrazu wiedza na temat sposobu jego publikowania — czy będzie on prezentowany w formie drukowanej, na stronach internetowych, a może na ekranie telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego. Photoshop ma wbudowane gotowe ustawienia pozwalające dostosować wartości kolorów do możliwości różnych urządzeń wyjściowych. Źle dobrane ustawienia mogą powodować nadmierne przyciemnienie obrazu, zwłaszcza w obszarach cieni. Podczas tej lekcji będziemy stosować ustawienia koloru odpowiednie dla obrazów przeznaczonych do druku, ale poznamy również ustawienia przygotowane pod kątem innych sposobów publikowania, na przykład w internecie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required