O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pióro

Narzędzie Pióro () jest najprecyzyjniejszym narzędziem do zaznaczania. Tworzone za jego pomocą zaznaczenia są nazywane ścieżkami. Ścieżka składa się z punktów i łączących je segmentów. Ścieżki są nie tylko precyzyjniejsze od konwencjonalnych metod zaznaczania, ale na dodatek bardziej ekonomiczne. W przeciwieństwie do kanałów alfa, nie zwiększają rozmiarów pliku. Wynika to z faktu, że nie są one obrazami, lecz tylko wektorowymi konturami. W tej części lekcji utworzymy ścieżkę i użyjemy jej jako zaznaczenia w celu skorygowania wartości tonalnych określonej części obrazu.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required