O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Book Description

Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla ...Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla ...Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla ...Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla ...

Table of Contents

 1. Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podręcznik
 2. Przedmowa
 3. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorce
  2. O zespole redakcyjnym
  3. Podziękowania
 4. Wstęp
  1. Co nowego w Photoshopie CS6?
  2. O tej książce
   1. Struktura książki
   2. Dla fotografów
   3. Podstawy podstaw
   4. O/ukośnikach/między/poleceniami
   5. Przykładowe pliki
 5. I. Część pierwsza: Podstawy
  1. 1. Photoshop CS6. Wycieczka z przewodnikiem
   1. Spotkanie z ramką aplikacji
    1. Niezastąpiony pasek opcji
    2. Zmiana trybów ekranowych
    3. Zmiana wyglądu Photoshopa
   2. Obsługa paneli
    1. Konfigurowanie przestrzeni roboczej
    2. Pasek narzędzi
     1. Próbki kolorów: narzędzia i tła
    3. Często używane panele
   3. Cofanie to podstawa!
    1. Jak daleko w przeszłość można się wybrać?
    2. Cofanie się w czasie za pomocą panelu History (Historia)
    3. Pędzel historii
    4. Polecenie Revert (Przywróć)
   4. Konfigurowanie preferencji Photoshopa
    1. General (Ogólne)
    2. Interface (Interfejs)
    3. File Handling (Obsługa plików)
    4. Performance (Wydajność)
    5. Cursors (Kursory)
    6. Transparency and Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów)
    7. Units & Rulers (Jednostki i miarki)
    8. Guides, Grid and Slices (Linie pomocnicze, siatka i plasterki)
    9. Plug-ins (Wtyczki)
    10. Type (Tekst)
   5. Korzystanie z predefiniowanych ustawień
    1. Udostępnianie ustawień
  2. 2. Otwieranie, przeglądanie oraz zapisywanie plików
   1. Tworzenie nowego dokumentu
    1. Gotowe szablony dokumentów Photoshopa
    2. Ustawianie rozmiaru i rozdzielczości
    3. Wybór trybu kolorów
    4. Wybieranie tła
    5. Ustawienia zaawansowane
     1. Zapisywanie niestandardowych ustawień
   2. Zapisywanie plików
    1. Formaty plików
   3. Otwieranie istniejącego dokumentu
    1. Okno dialogowe Open (Otwórz)
    2. Otwieranie plików w postaci obiektów inteligentnych
    3. Otwieranie ostatnio edytowanych plików
    4. Obsługa dokumentów PDF
    5. Skanowanie obrazów
    6. Obsługa plików RAW
     1. Otwieranie plików RAW
    7. Powielanie plików
   4. Konfigurowanie podglądu
    1. Powiększanie i zmniejszanie
    2. Przesuwanie podglądu obrazu
    3. Jak się nie zgubić, czyli o panelu Navigator (Nawigator)
    4. Obracanie obszaru roboczego
   5. Układanie otwartych okien
   6. Linie pomocnicze, siatki i miarki
    1. Miarki oraz linie pomocnicze
     1. Inteligentne linie pomocnicze
     2. Zastosowanie siatki dokumentu
    2. Narzędzie Ruler (Miarka)
  3. 3. Warstwy — klucz do nieinwazyjnej edycji obrazu
   1. Najważniejsze informacje o warstwach
    1. Panel Layers (Warstwy)
    2. Uaktywnianie warstw
     1. Uaktywnianie kilku warstw
     2. Filtrowanie warstw
    3. Tworzenie nowych warstw
    4. Ukrywanie i wyświetlanie warstw
    5. Zmiana kolejności warstw
    6. Powielanie oraz usuwanie warstw
    7. Kopiowanie i wklejanie warstw
    8. Wypełnianie warstwy kolorem
    9. Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstw
    10. Skalowanie i obracanie warstw
    11. Przesuwanie i wyrównywanie warstw
     1. Wyrównywanie warstw
     2. Przenoszenie warstw między dokumentami
     3. Eksportowanie warstw do osobnych plików
   2. Zarządzanie warstwami
    1. Nazywanie warstw oraz oznaczanie ich kolorami
    2. Łączenie i blokowanie warstw
     1. Łączenie warstw
     2. Blokowanie warstw
    3. Grupowanie warstw w folderach
    4. Kompozycje warstw — zapisywanie różnych wariantów projektu
     1. Eksportowanie kompozycji warstw
    5. Rasteryzowanie warstw
    6. Scalanie warstw
   3. Mieszanie warstw
   4. Maski warstw — cyfrowa taśma maskująca
    1. Tworzenie masek warstw
    2. Zastosowanie masek warstw
     1. Korygowanie ekspozycji za pomocą masek
    3. Edytowanie maski
   5. Obsługa obiektów inteligentnych
    1. Tworzenie obiektów inteligentnych
    2. Zarządzanie obiektami inteligentnymi
   6. Style warstw
    1. Zarządzanie stylami warstw
    2. Panel Styles (Style)
     1. Eksportowanie i wczytywanie stylów
  4. 4. Zaznaczenia — wybieranie fragmentów do edycji
   1. Podstawy tworzenia zaznaczeń
    1. Zaprzyjaźnij się z maszerującymi mrówkami
   2. Zaznaczanie na podstawie kształtu
    1. Narzędzia do tworzenia zaznaczeń prostokątnych i owalnych
     1. Tworzenie efektu winiety
    2. Zaznaczanie pojedynczych rzędów i kolumn
    3. Wektorowe narzędzia kształtów
   3. Zaznaczanie na podstawie koloru
    1. Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie)
    2. Narzędzie Magic Wand (Różdżka)
     1. Rozszerzanie zaznaczenia
    3. Polecenie Color Range (Zakres kolorów)
    4. Narzędzia Background Eraser (Gumka tła) i Magic Eraser (Magiczna gumka)
     1. Background Eraser (Gumka tła)
     2. Magic Eraser (Magiczna gumka)
   4. Zaznaczanie obszarów o nieregularnych kształtach
    1. Narzędzia Lasso
     1. Narzędzie Lasso
     2. Narzędzie Polygonal Lasso (Lasso wielokątne)
     3. Narzędzie Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne)
    2. Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)
    3. Tworzenie zaznaczeń na podstawie kanałów
    4. Łączenie narzędzi zaznaczania
   5. Modyfikowanie zaznaczeń
    1. Poprawianie krawędzi
     1. Tworzenie nietypowych obramowań
    2. Korygowanie otoczek krawędzi
    3. Tworzenie zaznaczeń w kształcie ramek
    4. Przekształcanie zaznaczenia
    5. Obsługa trybu Quick Mask (Szybka maska)
    6. Przenoszenie zaznaczeń
    7. Zapisywanie zaznaczenia
    8. Wypełnianie zaznaczeń kolorami
    9. Obrysowywanie zaznaczeń
 6. II. Część druga: Edytowanie zdjęć
  1. 5. Korygowanie kolorów za pomocą kanałów
   1. O kolorach
    1. Tryb RGB a tryb CMYK
   2. Rzut oka na panel Channels (Kanały)
   3. O kanałach kolorów
    1. Kanały RGB
    2. Kanały CMYK
     1. Efekt rozjaśnionego portretu
    3. Kanały kolorów dodatkowych
    4. Kanały Lab
    5. Tryb wielokanałowy
    6. Tryby jednokanałowe
   4. Wszechpotężny kanał alfa
    1. Tworzenie kanału alfa
    2. Edytowanie kanałów alfa
    3. Tworzenie zaznaczenia na podstawie kanału alfa
    4. Usuwanie kanałów alfa
   5. Najprostsze sztuczki z kanałami
    1. Zaznaczanie obiektów za pomocą kanałów
    2. Tworzenie efektu sylwetki
    3. Rozjaśnianie i przyciemnianie kanałów
    4. Łączenie kanałów
    5. Wyostrzanie poszczególnych kanałów
  2. 6. Kadrowanie, skalowanie i obracanie
   1. Kadrowanie
    1. Reguła trójpodziału
    2. Twórcze kadrowanie
    3. Narzędzie Crop (Kadrowanie)
     1. Przycinanie do określonego kształtu, rozmiarów i rozdzielczości
     2. Kadrowanie perspektywiczne
     3. Tworzenie ramek jak z polaroida
    4. Kadrowanie za pomocą narzędzi zaznaczeń
    5. Przycinanie zdjęć do określonego rozmiaru
    6. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
    7. Kadrowanie i prostowanie w Camera Raw
     1. Kadrowanie zdjęć
     2. Prostowanie zdjęć
   2. Skalowanie obrazów
    1. Piksele a rozdzielczość
    2. Wszechwładne okno dialogowe Image Size (Rozmiar obrazu)
     1. Wskazówki dotyczące rozdzielczości wydruku
    3. Skalowanie obrazów na potrzeby druku
    4. Skalowanie zdjęć do wysłania e-mailem i umieszczenia na stronie WWW
     1. Obsługa okna dialogowego Save for Web (Zapisz dla Internetu)
    5. Skalowanie zdjęć z internetu na potrzeby druku
    6. Skalowanie zdjęć na potrzeby prezentacji
    7. Skalowanie obiektów inteligentnych
    8. Automatyczne skalowanie za pomocą skryptu Image Processor (Procesor obrazów)
    9. Zmiana rozmiarów obszaru roboczego
   3. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
   4. Obracanie i zniekształcanie
    1. Proste obracanie
    2. Transformacje
     1. Tworzenie odbicia
  3. 7. Łączenie obrazów
   1. Wycinanki
   2. Wklejanie do zaznaczenia
    1. Zamiana nieba
   3. Płynne łączenie zdjęć
    1. Miękkie wymazywanie
    2. Miękkie pędzle i maski warstw
    3. Maski gradientów
   4. Tryby mieszania warstw
    1. Tryby Normal (Zwykły) i Dissolve (Rozpuszczanie)
    2. Tryby przyciemniające
    3. Tryby rozjaśniające
    4. Tryby zmieniające kontrast
    5. Tryby porównujące
    6. Tryby mieszania na bazie własności barw
   5. Ukrywanie tła za pomocą suwaków mieszania
   6. Automatyczne wyrównywanie warstw i polecenie Photomerge
    1. Tworzenie zdjęć panoramicznych za pomocą polecenia Photomerge
   7. Automatyczne mieszanie warstw
   8. Klonowanie między dokumentami
   9. Łączenie elementów wektorowych i rastrowych
   10. Mapowanie obrazów
  4. 8. Usuwanie, zmienianie i dodawanie kolorów
   1. Usuwanie kolorów
    1. Warstwy korekcyjne Black & White (Czarno-biały)
     1. Błyskawiczne barwienie zdjęć
    2. Warstwy korekcyjne typu Gradient Map (Mapa gradientu)
    3. Kanał Lightness (Jasność)
    4. Skala szarości w module Camera Raw
    5. Częściowe barwienie zdjęć
    6. Tworzenie przejść od koloru do czerni i bieli
    7. Bardzo kontrastowy obraz w czerni i bieli
    8. Jasna tonacja
    9. Ach, te bichromie!
   2. Zmiana kolorystyki
    1. Warstwy korekcyjne Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)
     1. Wybieranie precyzyjnego zakresu barw
    2. Tryb mieszania Hue (Barwa)
    3. Zastępowanie kolorów
    4. Warstwy korekcyjne Selective Color (Kolor selektywny)
    5. Dopasowywanie kolorów
    6. Warstwy korekcyjne Photo Filter (Filtr fotograficzny)
    7. Efekt posteryzacji — patent na tworzenie kreskówek
    8. Negatywy
   3. Dodawanie kolorów
    1. Kolorowanie zdjęć
    2. Dodawanie jednolitych obszarów barw
    3. Popraw naturalny wschód (albo zachód) słońca
  5. 9. Korygowanie kolorystyki oraz ekspozycji
   1. Automatyczne ulepszacze zdjęć
    1. Korekcja kolorów
    2. Korygowanie ekspozycji
     1. Warstwy korekcyjne Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)
     2. Polecenie Shadows/Highlights (Cienie/Podświetlenia)
   2. Korygowanie zdjęć w module Camera Raw
    1. Zmiana balansu bieli
    2. Korygowanie ekspozycji
    3. Akcentowanie kolorów
    4. Narzędzie Adjustment Brush (Pędzel korekty) w Camera Raw
    5. Filtry gradientowe w Camera Raw
    6. Jeszcze więcej zabawy z Camera Raw
   3. Obsługa polecenia Levels (Poziomy)
    1. Histogram, czyli góry informacji
    2. Suwaki w oknie dialogowym Levels (Poziomy)
     1. Poziomy wyjściowe
    3. Kroplomierze warstwy Levels (Poziomy)
    4. Korygowanie na podstawie wartości liczbowych
    5. Korygowanie koloru skóry
   4. Obsługa polecenia Curves (Krzywe)
    1. Zmiana kontrastu
   5. Tworzenie obrazów HDR
   6. Akcentowanie kolorów
    1. Wzmacnianie kolorów
    2. Korygowanie barwy i nasycenia
    3. Akcentowanie barw w trybie Lab
   7. Ratowanie przypadków beznadziejnych
  6. 10. Manipulowanie rzeczywistością — usuwanie i przesuwanie
   1. Wielcy uzdrawiacze
    1. Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący)
    2. Zastosowanie opcji Content-Aware (Uwzględnianie zawartości)
    3. Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący)
    4. Narzędzie Patch (Łatka)
   2. Retuszowanie odblasków światła oraz cieni
   3. Wybielanie zębów
   4. Bezkonkurencyjne kuracje odchudzające
    1. Korygowanie obwisłych podbródków
    2. Korygowanie fałdów skóry
    3. Wyszczuplanie przy użyciu polecenia Free Transform (Przekształć swobodnie)
     1. Wybiórcze wyszczuplanie
   5. Upiększanie skóry
    1. Miejscowe wygładzanie
    2. Blask luksusu w zasięgu ręki
    3. Tuszowanie zmarszczek poprzez rozjaśnianie i przyciemnianie
   6. Oczy jak marzenie
    1. Upiększanie oczu
    2. Usuwanie efektu czerwonych oczu
     1. Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy)
     2. Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów)
     3. Korygowanie czerwonych oczu w module Camera Raw
    3. Korygowanie efektu białych źrenic u zwierząt
   7. Inne przykłady twórczego szaleństwa
    1. Przenoszenie obiektów i edytowanie kompozycji za pomocą narzędzia Content-Aware Move (Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości)
    2. Modelowanie obiektów za pomocą polecenia Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe)
  7. 11. Sztuka wyostrzania
   1. Na czym polega wyostrzanie?
   2. Proste wyostrzanie
    1. Wyostrzanie za pomocą filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca)
     1. Jak silnie należy wyostrzać?
    2. Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie)
    3. Wyostrzanie za pomocą filtra High Pass (Górnoprzepustowy)
    4. Wyostrzanie wielowarstwowych projektów
     1. Scalanie warstw w jedną warstwę obrazu
     2. Scalanie warstw do obiektu inteligentnego
    5. Wyostrzanie wybranych fragmentów zdjęcia
   3. Zaawansowane techniki wyostrzania
    1. Tworzenie maski krawędzi
   4. Wyostrzanie w Camera Raw
    1. Wyostrzanie ogólne
    2. Wyostrzanie miejscowe
 7. III. Część trzecia: Artystyczna dusza Photoshopa
  1. 12. Malowanie w Photoshopie
   1. Podstawy teorii barw
   2. Dobór palety barw
    1. Zastosowanie koła barw
    2. Obsługa panelu Kuler
    3. Inne narzędzia do generowania harmonii barw
   3. Wybieranie pojedynczych barw
    1. Okno Color Picker (Próbnik kolorów)
    2. Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)
    3. Wczytywanie bibliotek kolorów
    4. Panel Swatches (Próbki)
    5. Panel Color (Kolor)
   4. Kolejne spotkanie z narzędziem Brush (Pędzel)
    1. Sterowanie wyglądem kursora
    2. Poznaj narzędzie Mixer Brush (Pędzel mieszający)
    3. Malowanie od zera
    4. Wczytywanie dodatkowych pędzli
     1. Migotliwe odblaski
   5. Konfigurowanie pędzli
    1. Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla)
    2. Shape Dynamics (Dynamika kształtu)
    3. Scattering (Rozpraszanie)
    4. Texture (Tekstura)
    5. Dual Brush (Podwójny pędzel)
    6. Color Dynamics (Dynamika koloru)
    7. Transfer
    8. Brush Pose (Ułożenie pędzla)
    9. Noise (Szum)
    10. Wet Edges (Mokre krawędzie)
    11. Build-up (Nagromadzenie)
    12. Smoothing (Wygładzanie)
    13. Protect Texture (Zachowaj teksturę)
    14. Sugerowane ustawienia pędzli
   6. Tworzenie nowego pędzla
   7. Instalowanie nowych pędzli
  2. 13. Rysowanie za pomocą narzędzi wektorowych
   1. Tryby rysowania w Photoshopie
   2. Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pen (Pióro)
    1. Rysowanie prostych ścieżek
    2. Rysowanie krzywych
    3. Przekształcanie punktów węzłowych
    4. Wskazówki dotyczące rysowania ścieżek
   3. Zapisywanie ścieżek
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi kształtów
    1. Obsługa narzędzi kształtów
     1. Konfigurowanie ustawień obrysu
    2. Rysowanie kilku kształtów na jednej warstwie
    3. Zastosowanie niestandardowych kształtów
   5. Edytowanie ścieżek
    1. Dodawanie, usuwanie i przekształcanie punktów
    2. Zaznaczanie i przesuwanie ścieżek
    3. Operacje na ścieżkach
     1. Wyrównywanie i zmienianie układu ścieżek
    4. Dodawanie obrysu do ścieżki
    5. Wypełnianie ścieżki
   6. Tworzenie zaznaczeń i masek na podstawie ścieżek
    1. Tworzenie ścieżek na podstawie zaznaczenia
    2. Tworzenie ścieżki odcinającej
    3. Zastosowanie masek wektorowych
     1. Maskowanie za pomocą ścieżek
  3. 14. Sztuka składania tekstu
   1. Podstawy typografii
    1. O krojach pisma
     1. Typowe formaty fontów
     2. Kategorie krojów pisma
     3. Odmiany krojów pisma
     4. Wyświetlanie podglądu krojów pisma
   2. Tworzenie i edytowanie tekstu
    1. Tekst ozdobny a tekst akapitowy
    2. Przesuwanie tekstu
    3. Podświetlanie tekstu
    4. Skalowanie tekstu
    5. Tworzenie zaznaczeń w kształcie tekstu
    6. Umieszczanie tekstu na ścieżce
    7. Wypełnianie kształtów tekstem
    8. Deformowanie tekstu
    9. Wyszukiwanie i zmienianie tekstu
   3. Formatowanie tekstu
    1. Formatowanie tekstu za pomocą paska opcji
    2. Panel Character (Typografia)
     1. Kilka słów o interlinii
     2. Sztuka kerningu
     3. Światło znaków
     4. Przesuwanie tekstu względem linii bazowej
     5. Inne ustawienia typograficzne
    3. Panel Paragraph (Akapit)
     1. Wyrównywanie tekstu
     2. Dzielenie wyrazów i justowanie
     3. Wcięcia
     4. Odstęp przed akapitem i po nim
   4. Tekstowe efekty specjalne
    1. Zanikający tekst
    2. Obrysowywanie napisów
     1. Rzadko spotykany efekt wielokrotnego obrysu
    3. Tekst z teksturą
     1. Tekstura ze zdjęcia
     2. Ręcznie malowana tekstura
     3. Tekstury z filtrów
    4. Umieszczanie zdjęcia wewnątrz napisów
    5. Konwersja tekstu na kształt
   5. Ciekawe zasoby typograficzne
  4. 15. Przebogaty świat filtrów
   1. Zalety filtrów inteligentnych
   2. Przegląd filtrów
    1. Adaptive Wide Angle (Adaptacyjny szeroki kąt)
    2. Lens Correction (Korekta obiektywu)
    3. Liquify (Skraplanie)
    4. Oil Paint (Farba olejna)
    5. Vanishing Point (Punkt zbiegu)
    6. Artistic (Artystyczne)
    7. Blur (Rozmycie)
     1. Usuwanie kolorowych obwódek
     2. Field Blur (Rozmycie pola)
     3. Iris Blur (Rozmycie przesłony)
     4. Tilt-Shift
     5. Lens Blur (Rozmycie soczewkowe)
    8. Brush Strokes (Pociągnięcia pędzlem)
    9. Distort (Zniekształcanie)
    10. Noise (Szum)
    11. Pixelate (Pikslowanie)
    12. Render (Renderowanie)
    13. Sharpen (Wyostrzanie)
    14. Sketch (Szkic)
    15. Stylize (Stylizacja)
     1. Emboss (Płaskorzeźba)
    16. Texture (Tekstura)
    17. Video (Wideo)
    18. Other (Inne)
    19. Digimarc
    20. Browse Filters Online (Przeglądaj filtry online)
 8. IV. Część czwarta: Drukowanie i internet
  1. 16. Photoshop i drukowanie
   1. WYSIWYG — drukowanie to wyzwanie
    1. O zakresach barw i profilach
     1. Wyszukiwanie oraz instalowanie sterowników i profilów kolorów
    2. Kalibrowanie monitora
   2. Skalowanie i zmiana formatu
    1. Formaty preferowane przez drukarnie
    2. Skalowanie obrazu i zapisywanie go w formacie TIFF
    3. Skalowanie obrazu i zapisywanie go w formacie PDF
   3. Drukowanie na drukarce atramentowej
   4. Drukowanie na profesjonalnej maszynie drukarskiej
    1. Konwersja zdjęć RGB na CMYK za pomocą wbudowanych profilów
    2. Niestandardowe konwersje z RGB na CMYK
    3. Zastosowanie kolorów dodatkowych
     1. Edytowanie kanałów kolorów dodatkowych
     2. Zapisywanie dokumentów z kanałami kolorów dodatkowych
     3. Zapisywanie projektów z kolorami dodatkowymi w formacie PDF
    4. Drukowanie bichromii (obrazów wielotonalnych)
    5. Drukowanie wyciągów barwnych
    6. Próby ekranowe
    7. Wydruki próbne
   5. Drukowanie na maszynie cyfrowej
    1. Drukowanie obrazów RGB na maszynach cyfrowych
    2. Drukowanie obrazów CMYK na maszynach cyfrowych
    3. Drukowanie kolorów dodatkowych na maszynach cyfrowych
   6. Drukowanie wielu zdjęć
    1. Prezentacja PDF
    2. Stykówka
   7. Podsumowanie, czyli porady o bezstresowym drukowaniu
  2. 17. Photoshop i internet
   1. Opracowywanie zdjęć na potrzeby WWW i poczty elektronicznej
    1. Skalowanie obrazu
     1. Interaktywne skalowanie obrazów na potrzeby internetu
    2. Wybór optymalnego formatu pliku
    3. Zapisywanie i kompresowanie plików
   2. Animowanie obrazu GIF
    1. Edytowanie animacji
    2. Zapisywanie animacji
   3. Projektowanie ikony wyświetlanej na pasku adresu
   4. Tworzenie makiet stron WWW oraz map obrazków
    1. Dzielenie gotowego projektu
    2. Modyfikowanie plasterków
     1. Opcje plasterków
    3. Zapisywanie plasterków
   5. Ochrona obrazów publikowanych w internecie
    1. Osadzanie danych o prawach autorskich
    2. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
   6. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. V. Część pięta: Potęga Photoshopa
  1. 18. Operacje — sposób na wydajniejszą pracę
   1. Panel Actions (Operacje)
   2. Zastosowanie operacji
    1. Tworzenie operacji
    2. Uruchamianie operacji na folderze plików
   3. Zarządzanie operacjami
    1. Edytowanie operacji
   4. Tworzenie dropletów
   5. Udostępnianie operacji
    1. Wczytywanie operacji
    2. Zapisywanie operacji w postaci zestawu
  2. 19. Pluginy, czyli na Photoshopie świat się nie kończy
   1. Dodawanie i usuwanie rozszerzeń
   2. Zarządzanie rozszerzeniami
   3. Usuwanie szumu
    1. Noiseware
    2. Dfine
    3. Noise Ninja
   4. Tworzenie zaznaczeń i maskowanie
    1. Fluid Mask
    2. Perfect Mask
   5. Korekcja koloru i poprawianie wyglądu zdjęć
    1. Viveza
    2. Color Efex Pro
    3. Perfect Portrait
    4. PhotoTune
    5. PhotoTools
   6. Inne rozszerzenia
    1. Silver Efex Pro
    2. Perfect Resize
    3. HDR Efex Pro
    4. Eye Candy
    5. SiteGrinder
    6. Dashboard Pro
  3. 20. Photoshop i wideo
   1. Tworzenie pierwszego projektu wideo
   2. Otwieranie oraz importowanie wideoklipów
    1. Filmy jako obiekty inteligentne
    2. Słów kilka o panelu Timeline (Oś czasu)
   3. Edycja wideo
    1. Zmiana długości wideoklipu
    2. Dodawanie przejść
    3. Dzielenie wideoklipów i usuwanie ich fragmentów
    4. Dodawanie napisów, logo i elementów graficznych
    5. Dodawanie ścieżek dźwiękowych i sterowanie nimi
   4. Animowanie obiektów i efekty specjalne
    1. Tworzenie i usuwanie klatek kluczowych
    2. Edytowanie i kopiowanie klatek kluczowych
    3. Wybieranie metody interpolacji
    4. Animowanie tekstu
    5. Animowanie masek
    6. Rotoskopia i „łuski cebuli”
   5. Oświetlenie globalne
   6. Dodawanie komentarzy
   7. Dodawanie warstw wypełniających i korekcyjnych
    1. Barwienie
    2. Zmiana czasu trwania warstw wypełniających i korekcyjnych
   8. Tworzenie stylów warstw
   9. Filtry inteligentne i wideo
   10. Klonowanie i retuszowanie
   11. Eksportowanie filmów
    1. Korzystanie z projektu w innych programach do edycji wideo
   12. Dodatkowe źródła informacji o edycji wideo
  4. 21. Obsługa programu Adobe Bridge
   1. Przeglądanie zdjęć
   2. Importowanie zdjęć i zarządzanie nimi
    1. Tryb recenzji
    2. Sortowanie oraz filtrowanie zdjęć
    3. Tworzenie kolekcji zdjęć
    4. Grupowanie zdjęć w stosy
    5. Otwieranie zdjęć w module Camera Raw
   3. Prezentowanie prac
    1. Tworzenie pokazu slajdów
    2. Panel Export (Eksportuj)
    3. Eksportowanie zdjęć w formacie PDF
    4. Tworzenie internetowej galerii zdjęć
    5. Obsługa panelu Mini Bridge
 10. Indeks
 11. Copyright