Obsługa paneli

Po prawej stronie ramki aplikacji znajduje się mrowie małych okienek zwanych panelami (w starszych edycjach Photoshopa nosiły one nazwę palet), które ułatwiają pracę z często używanymi narzędziami i funkcjami, takimi jak próbniki kolorów, warstwy korekcyjne oraz zwykłe i tak dalej. Panele możesz ustawiać w dowolny sposób i rozmieszczać tak, jak Ci się podoba. Panele mogą być swobodne („pływające”) albo zadokowane, czyli dołączone do górnej, dolnej, lewej albo prawej krawędzi ekranu. Panele można łączyć w grupy, które następnie da się swobodnie przemieszczać. Każdy panel jest wyposażony w menu, zwane (jakże by inaczej) menu panelu. Jego przycisk jest ulokowany w prawym górnym rogu paneli i wygląda jak cztery małe kreski z trójkątem ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.