O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obsługa paneli

Po prawej stronie ramki aplikacji znajduje się mrowie małych okienek zwanych panelami (w starszych edycjach Photoshopa nosiły one nazwę palet), które ułatwiają pracę z często używanymi narzędziami i funkcjami, takimi jak próbniki kolorów, warstwy korekcyjne oraz zwykłe i tak dalej. Panele możesz ustawiać w dowolny sposób i rozmieszczać tak, jak Ci się podoba. Panele mogą być swobodne („pływające”) albo zadokowane, czyli dołączone do górnej, dolnej, lewej albo prawej krawędzi ekranu. Panele można łączyć w grupy, które następnie da się swobodnie przemieszczać. Każdy panel jest wyposażony w menu, zwane (jakże by inaczej) menu panelu. Jego przycisk jest ulokowany w prawym górnym rogu paneli i wygląda jak cztery małe kreski z trójkątem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required